Tìm hiểu: Công ty cổ phần là gì?

Nhiều doanh nhân muốn thành lập công ty nhưng không có đủ nguồn vốn vì vậy họ muốn hình thành một loại hình doanh nghiệp giúp họ hỗ trợ về phần vốn, chia sẻ gánh nặng tài chính. Công ty cổ phần là loại hình công ty phù hợp nhất trong trường hợp này. Vậy công ty cổ phần là gì? Nguyên tắc hoạt động ra sao? Hãy đọc bài viết sau của Legal ANT để tham khảo nhé.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những cá nhân, doanh nghiệp sở hữu nó. Vốn của công ty cổ phần được chia nhỏ ra những phần bằng nhau được gọi là cổ phần và phát hành để huy động vốn của các nhà đầu tư thuộc mọi lĩnh vực kinh tế.

Tìm hiểu: Công ty cổ phần là gì?

Cơ cấu của công ty cổ phần là gì?

Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu chính là một bằng chứng xác nhận sở hữu của một cổ đông đối với công ty và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Công ty cổ phần là một trong loại hình công ty cơ bản tồn tại trên thị trường và nhất là để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bộ máy của công ty cổ phần được cơ cấu theo pháp luật và điều lệ của công ty với nguyên tắc nhằm đảm bảo tính chuẩn mực, minh bạch và có hiệu quả.

Công ty Cổ phần bắt buộc phải có Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Ban kiểm soát là bộ phận giám sát hoạt động của công ty cổ phần với số lượng cổ đông trên 11 người và sở hữu trên 50% số cổ phần.

Luật Việt Nam ghi rõ công ty cổ phần cần có tối thiểu 3 cổ đông, bất kể là pháp nhân hay thể nhân. Tuy nhiên, các quy định đối với một công ty được niêm yết thường yêu cầu phải có số cổ đông lớn hơn. Các quy định cụ thể của sáu sàn chứng khoán Hoa Kỳ đều cho thấy điều này, từ các sàn sơ khai như Pink Sheet, OTCBB, NASDAQ, NYSE; trong đó OTCBB yêu cầu công ty phải có ít nhất 40 cổ đông, còn NYSE lại yêu cầu công ty ít nhất có 2.000 cổ đông.

Tìm hiểu: Công ty cổ phần là gì?

Đại hội cổ đông thường niên

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có quyền lực cao nhất. Các cổ đông tiến hành bầu ra Hội đồng Quản trị với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các Phó Chủ tịch và thành viên (kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm). Tiếp theo, hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc Giám đốc điều hành hoặc cả hai chức vụ. Hội đồng cũng có thể thuê, bổ nhiệm các Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) hoặc ủy quyền cho Ban Giám đốc (công ty).

Mối quan hệ giữa Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc là quan hệ quản trị công ty. Mối quan hệ giữa Ban giám đốc và cấp dưới, người lao động là quan hệ quản lý. Quan hệ giữa các chủ sở hữu là cổ đông của công ty và những người quản lý thông thường cần được tách bạch. Để đảm bảo khách quan, nhiều công ty cổ phần đã quy định chặt chẽ về điều này.

Xem thêm: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Ưu điểm của công ty cổ phần là gì?

  • Nhà đầu tư chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với tỷ lệ góp vốn vào công ty;
  • Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh dễ dàng từ huy động vốn cổ phần;
  • Nhà đầu tư có khả năng điều chỉnh vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác dễ dàng thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần;
  • Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao bởi tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.

Nhược điểm của công ty cổ phần là gì?

  • Mức thuế tương đối cao: ngoài thuế mà công ty phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo quy định của pháp luật;
  • Chi phí thành lập doanh nghiệp khá tốn kém;
  • Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính không cao vì công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông;
  • Khả năng thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh cũng như trong hoạt động kinh doanh không linh hoạt do phải tuân thủ theo Điều lệ công ty, có trường hợp phải do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty quyết định.

Xem thêm: Mở công ty như thế nào?

Tìm hiểu: Công ty cổ phần là gì?
4.3 (86.67%) 3 votesDMCA.com Protection Status