Tag:

Quyết định của Elon Musk là đúng đắn

Trợ lý xin tăng lương, Elon Musk ra quyết định khiến mọi người nể phục

Câu chuyện được Elon chia sẻ trong quyển sách ” Elon Musk : Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”...

DMCA.com Protection Status