Văn phòng đại diện và chi nhánh công ty có giống nhau?

Có nhiều khách hàng hỏi chúng tôi văn phòng đại diện là gì? Chi nhánh công ty là gì? Sự khác nhau giữa hai khái niệm này là gì?…. Trong bài viết này công ty Legal ANT sẽ giải thích cho bạn.

Văn phòng đại diện khác với chi nhánh công ty

Văn phòng đại diện và chi nhánh công ty có giống nhau?

Văn Phòng Đại Diện là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, chúng đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của nó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Như vậy, văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, không được ký kết các hợp đồng kinh tế theo dấu của văn phòng đại diện nhưng có thể ký kết các hợp đồng theo sự uỷ quyền của chính doanh nghiệp đã mở văn phòng đại diện đó và có dấu của doanh nghiệp

Chi Nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, chúng có nhiệm vụ thực hiện một phần hay toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Kể cả việc đại diện theo uỷ quyền. Và một điều quan trọng ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải trùng khớp, phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể ký kết hợp đồng nhân danh chi nhánh và đóng dấu của chi nhánh

Doanh nghiệp có quyền thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở trong và ngoài nước. Một doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa lý hành chính nhất định.

Như vậy văn phòng đại diện có ưu điểm là dễ thành lập hơn chi nhánh công ty nhưng chức năng bị hạn chế hơn. Bạn nên cân nhắc khi lựa chọn quyết định mở văn phòng đại diện hay mở chi nhánh công ty hoặc gọi điện đến văn phòng công ty Legal ANT chúng tôi để được tư vấn, giúp đỡ.

Văn phòng đại diện và chi nhánh công ty có giống nhau?
4 (80%) 2 votesDMCA.com Protection Status