Giải đáp: Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là loại thuế trực thu (thu trực tiếp) và thường định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm.

Mức thu được phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh trước đó hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh trước đó tùy từng nước và từng địa phương.

(Theo thông tin của wikipedia: “Thuế môn bài”)

Giải đáp: Thuế môn bài là gì?

NỘP THUẾ MÔN BÀI

Thời gian nộp thuế Môn bài

Cơ sở đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp giấy đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài của cả năm, còn nếu thành lập, được cấp giấy đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài của cả năm. Cơ sở hiện đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu tiên của năm dương lịch; cơ sở mới thành lập kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp giấy đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Cơ sở kinh doanh có doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Nộp thuế môn tại địa điểm

Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài ở cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm tại các điểm khác nhau trong cùng một địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho tất cả các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc trên cùng một địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng tại địa phương khác thì nộp thuế Môn bài ở cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau khi nộp thuế Môn bài, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được Cơ quan thuế cấp cho một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài (biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách có xác nhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh…  để làm cơ sở xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác… nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp đăng kí kinh doanh.

Xem dịch vụ: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Giải đáp: Thuế môn bài là gì?
4 (80%) 2 votesDMCA.com Protection Status