Giải đáp: Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh là giấy cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Về mặt pháp lý, các đối tượng được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép kinh doanh có đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh. Theo Luật doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp trong nước thì ngành nghề đăng ký sẽ không hạn chế ngoại trừ kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Nhằm quản lý các công việc kinh doanh của doanh nghiệp, công ty và thương nhân, Nhà nước bắt buộc phải hoàn thành một trong những thủ tục hành chính đó là đăng ký giấy phép kinh doanh, khi đó bất cứ hình thức kinh doanh nào mới được xem là hợp pháp.

Giải đáp: Giấy phép kinh doanh là gì?

Bản chất của giấy phép kinh doanh

  • Ý nghĩa về pháp lý: Là sự cho phép hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước cho phép công dân kinh doanh
  • Thủ tục, hồ sơ: Thủ tục đăng ký kinh doanh theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định, kiểm tra các điều kiện.
  • Thời hạn tồn tại của giấy phép: Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ghi vào giấy phép. Đối với doanh nghiệp trong nước thì giấy phép kinh doanh không có thời hạn.
  • Quyền hạn của Nhà nước: Cho dù đối tượng đăng ký kinh doanh có đầy đủ hồ sơ, nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn có thể từ chối không cấp giấy phép kinh doanh nếu ngành nghề đăng ký ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng hay có thể hạn chế số lượng ngành nghề kinh doanh.
Giải đáp: Giấy phép kinh doanh là gì?
4 (80%) 2 votesDMCA.com Protection Status