Form quyết định thành lập công ty

Quý Khách hàng đang muốn thành lập công ty mà chưa biết mẫu form quyết định thành lập công ty như thế nào? Khi muốn thành lập công ty cần những điều kiện, thủ tục như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó, Legal ANT chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty tnhh uy tín, chất lượng tại Hà Nội. Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0246 262 6221 – 0962 816 955 để để được tư vấn miễn phí 24/7 tại Legal ANT.

Mẫu form thành lập công ty tại Legal ANT

CÔNG TY……..
———————————-

Số: /2010/QĐ-HĐTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ……………………
V/v: Phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty …………………….
————————————————-

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY
– Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………………………….…;
– Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày tháng năm 2010;
– Căn cứ vào Đề án thành lập Công ty ……………………………………………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Phương án góp vốn thành lập Công ty ………………………………….với các nội dung sau:
– Tổng vốn đầu tư: ……………………………., tương đương với tỷ lệ vốn góp là 51% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập, tương ứng với 1.000.000 (một triệu) cổ phần phổ thông (mệnh giá 20.000 đồng/cổ phần)
– Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tư cách là Cổ đông sáng lập công ty
– Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền
– Thời gian góp vốn: theo kế hoạch góp vốn do các cổ đông sáng lập công ty cổ phần …………………………………… khí nhất trí thông qua.

Điều 2: Cử 01 cán bộ Công ty ……………………………………… tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty …………………….., cụ thể như sau:
Ông ………………….
Sinh ngày: ……………… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: ……………… do Công an TP. Hà Nội cấp ngày: ………..
Hộ khẩu thường trú (chỗ ở hiện tại): ……………………………………
Cán bộ quản lý vốn góp có quyền và nghĩa vụ theo đúng Quy chế quản lý vốn góp của Tổng công ty.
Điều 3: Ban Giám đốc Tổng công ty và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này.

T.M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Lưu VP.

Mẫu Form quyết định thành lập công ty tại Legal ANT

>> Thành lập công ty xuất khẩu gạo

Điều kiện cơ bản về thành lập công ty 

– Tên công ty: phải đáp ứng việc không bị trùng, bị gây nhầm lẫn.

– Trụ sở đăng ký công ty: thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, có địa chỉ rõ ràng.

– Ngành nghề kinh doanh: Đáp ứng tuân thủ theo pháp luật quy định về ngành nghề kinh doanh cần đăng ký

– Cổ đông sáng lập/ góp vốn: Không thuộc điều cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp và luật khác

– Điều kiện về vốn: Vốn phải đảm bảo về vốn pháp định, vốn góp thực tế đủ để thực hiện các hành vi kinh doanh…

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty của Legal ANT tại Hà Nội

Dịch vụ Thành lập công ty của LEgal ANT tư vấn miễn phí cho khách hàng 24/24h. Quý khách có nhu cầu thành lập công ty hãy đến với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất. Ngoài ra, khi đến với  Legal ANT quý khách sẽ được hưởng một số ưu đãi đặc biệt của chúng tôi như sau:

– Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty như: Tư vấn lựa chọn tên công ty; Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, Phương thức hoạt động và điều hành;….

– Khách hàng có thể gặp mặt trực tiếp luật sư để tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty cổ phần, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.

– Legal ANT Chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ khác có liên quan.

– Legal ANT sẽ đại diện soạn hồ sơ thành lập công ty cổ phần cho khách hàng;

– Chúng tôi sẽ đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ đăng ký Thành lập công ty cổ phần cho khách hàng

– Chúng tôi Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

– Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

>> Thành lập công ty cổ phần giá rẻ

Form quyết định thành lập công ty
4 (80%) 2 votesDMCA.com Protection Status